SV   ENG

Projekt      Tjänster      CV      Kontakt      På gång

KULTURHUVUDSTÄDER
kartläggning och analys, i produktion

BESKRIVNING

 

Tillsammans med Tobias Hultén, fotograf och pedagog, genomförs ett längre projekt för att kartlägga, analysera och förstå kulturhuvudstadsbegreppet.

 

I projektet tittar vi på specifika kulturhuvudstäders underliggande kulturinfrastruktur, internationella kopplingar och möjligheter för enskilda konstnärer att samarbeta med kulturhuvudstäderna.

 

Under en första etapp tittade vi på Donostia San Sebastian som kommer att ha värdskapet 2016.

Resultatet sammanställdes i rapporten "Reserapport från en blivande kulturhuvudstad - kulturell infrastruktur och samarbetsmöjligheter i Donostia San Sebastian".
Ett utdrag på en sida finns här.

 

Har du ett liknande projekt som du vill arbeta med oss i, kontakta oss här.

 

Med stöd av KulturKraft Stockholm och Europeiska Socialfonden.

f

© 2019 Freja Andersson