SV   ENG

Projekt      Tjänster      CV      Kontakt      På gång

KULTURKONSULT
planering / genomförande / kartläggning och analys

BESKRIVNING

 

Jag erbjuder blandade konsultjobb inom konst och kultur.

Kontakta mig så berättar jag mer!

 

 

Ett urval av vad jag gör:

 

- Bedömer ansökningar åt Kulturbryggan, Konstnärs-nämnden, bl.a. inom bildkonst, rörlig bild och deltagarkultur. Har bedömt och handlett stipendieansökningar och projektansökningar i många olika sammanhang.

 

- Coachar/handleder/gör punktinsatser i projekt på olika plan, bl.a. genom BoostHBG och Sveriges Film- och Videoförbund

 

- Har varit producent/projektledare/curator för ett trettiotal utställningar, filmfestivaler och evenemang. Har bl.a. ansvarat för genomförandet av Sveriges Kortfilmfestival. Suttit i jurys för bl.a. filmfestivaler.

 

- Skrev "Rapport från en blivande kulturhuvudstad - kulturell infrastruktur och samarbetsmöjligheter i Donostia San Sebastian" tillsammans med Tobias Hultén 2014, för KulturKraft Stockholm med stöd av Europeiska Socialfonden. Undersökt och utvärderat andra typer av uppdrag och projekt.

 

- Konsulterat planering och genomförande av Skapande  Skola-projekt i Stockholmsregionen. Varit producent för två Skanade Skola-projekt i Skåne. Anordnat/planerat/hållit i

mängder av workshops, föreläsningar, kurser och liknande.

 

- Varit nordisk korrespondent för Breaking Ground, en organisation för europeiska filmstudenter och unga filmare. Skrivit artiklar och texter samt producerat andra typer av material åt många olika uppdragsgivare på varierande plan. T.ex. Svenska Institutet och Film i Skåne

 

- Assisterat konstnär Kerstin Hedström inför utställningen "Vaddå konst i det offentliga rummet?" på museum Anna Nordlander i Skellefteå. Varit delaktig på olika sätt i andra konstnärers/kulturarbetares projekt, processer och verk.

 

 

f

© 2019 Freja Andersson