SV   ENG

Projekt      Tjänster      CV      Kontakt      På gång

MAGISTERUPPSATS
2014

BESKRIVNING

 

Här finns min magisteruppsats att läsa.
Publicerad våren 2014
Stockholms Dramatiska Högskola (StDH/SKH)

 

Uppsatsen refererar till arbetet gjort under processen med Körvärk och "Det projicerade rummet", som du kan läsa mer om under respektive länk.

f

© 2019 Freja Andersson