SV   ENG

Projekt      Tjänster      CV      Kontakt      På gång

PRODUCENT FÖR SKAPANDE SKOLA
inriktning mellanstadiet i Svalövs kommun, 2010 - 2011

BESKRIVNING

 

Under 2010 och 2011 var jag producent för två Skapande Skola-projekt i Svalövs kommun. I arbetsuppgifterna ingick det att formulera, planera, genomföra och sammanfatta upplägg och innehåll. Allt från hur manusskrivande blev integrerat med svenskundervisningen till logistik samt hur pedagogiken skulle utformas.

 

Förutom att producera hade jag även ansvar för en del av den pedagogiska delen, där jag handledde två grupper (med ca 10 barn/grupp) genom projektet samt hade fler grupper i drama, film och teoripass.

 

Under sommaren 2011 föreläste jag på uppdrag av Film i Skåne kring Skapande Skola-projekten, med syfte att nå ut till pedagoger och lärare och få fler skolor att intressera sig för filmmediet.

 

Ni kan läsa mer om min pedagogiska verksamhet under rubrikerna Workshops/Kurser, Föreläsningar eller i mitt CV.

f

© 2019 Freja Andersson